Rekrutacja na Erasmusa cz. 2


Ten tekst powstał dużo później niż planowałam, głównie z mojej winy. Ciągle odkładałam napisanie drugiej części przewodnika po Erasmusie na późniejszy termin i w końcu okazało się, że powinnam napisać go już całe wieki temu. Pierwsza część przewodnika po rekrutacji powstała przecież w marcu! Pora, więc narobić te hańbiące zaległości i w końcu podzielić się z wami tym, co wiem na ten temat. Spokojnie- ta część będzie na pewno o wiele krótsza niż część pierwsza.


Rekrutacja na uczelnię  
przyjmującą

W zależności od semestru, na który wyjeżdżasz rekrutacja będzie się odbywać w innym terminie. W przypadku wyjazdu na semestr zimowy będzie to najprawdopodobniej maj lub czerwiec a w przypadku semestru letniego- październik/listopad. Możliwe, więc, że w przypadku rekrutacji ma semestr zimowy nie będziesz mieć jeszcze informacji na temat przyznania lub odmowy przyznania dofinansowania na wyjazd. Nie powinno mieć to jednak wpływu na decyzję o rekrutowaniu się na uczelnię przejmującą! Z wyjazdu możesz zrezygnować w każdym momencie. Czas na rekrutację na uczelni przyjmującej jest zazwyczaj dosyć długi- u mnie rekrutacja trwała około 3 tygodni jednak na pewno nie warto odkładać tego na ostatni moment ze względu na czas potrzebny na zebranie wszystkich dokumentów, tłumaczenie ich, (choć nie zawsze wymagane jest tłumaczenie dokumentów przez tłumacza- u mnie wystarczyło samodzielne tłumaczenie potwierdzone przez koordynatora) i zebranie wszystkich podpisów.

Lista dokumentów wymaganych przez uczelnię przyjmującą może się różnić w zależności od samej uczelni. W moim przypadku wymagane były poniższe dokumenty:
Learning agreegment
Certifictae of nomination wydany przez biuro Erasmusa uczelni macierzystej
Skan dowodu
Lista przedmiotów zrealizowanych do tej pory wraz z ocenami
Lista przedmiotów, które zrealizowane będą do momentu przyjazdu na wymianę oraz tych, które realizowane byłby na uczelni macierzystej gdyby nie wyjazd na wymianę
Skan dowodu osobistego/paszport
Zdjęcie

Wszystkie wymagane dokumenty powinny być napisane w języku angielskim chyba, że uczelnia zaznacza inaczej. Każdy dokument musi być też zatwierdzony przez dziekanat lub koordynatora programu Erasmus+ na twoim wydziale. Część uczelni wymaga również wysłanie oryginałów dokumentów pocztą jednak w moim przypadku nie było to wymagane.

Po zakończeniu procesu rekrutacji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia cię na uczelnię zagraniczną, ewentualnie prośbę o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Co jeszcze należy zrobić przed samym wyjazdem?
Konieczne jest podpisanie umowy pomiędzy studentem a uczelnią wysyłającą, której wzór znajdziesz na stronie swojej uczelni a także dostarczenie informacji o numerze konta, na który ma zostać wysłane stypendium a także skan karty ubezpieczenia EKUZ. Konieczne jest także wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW. Wymagane jest również zarejestrowanie się w programie Odyseusz.

To tyle na dziś a w kolejnej części cyklu związanego z programem Erasmus+ dodatkowe informacje co warto zrobić przed samym wyjazdem oraz na początku swojej Erasmusowej przygody.


 Zdjęcie pochodzi z usplash.com
 

Copyright © Modest Vagabond