Rekrutacja na Erasmusa- jak to wygląda? Cz.1

jak wygląda rekrutacja na erasmusa

Zanim zdecydowałam się na aplikację na zagraniczne studia proces rekrutacji wydawał się bardzo złożony i skomplikowany jednak teraz już wiem, że to nic strasznego. Chętnie podzielę się swoją wiedzą, dzięki czemu część z was trochę się uspokoi. Rekrutacja na każdej z uczelni może wyglądać trochę inaczej jednak kwestie ogólne powinny wyglądać podobnie. Rekrutacja na kolejny rok akademicki odbywa się raz w roku zazwyczaj w marcu, więc nawet, jeśli chcesz wyjechać na studia w ramach programu w semestrze letnim musisz pomyśleć o tym  z rocznym wyprzedzeniem.

Jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji dobrze jest odwiedzić uczelniana stronę związana z programem Erasmus+. Znajdziecie tam informacje o koordynatorach wydziałowych odpowiedzialnych za rekrutację oraz informacje na temat uczelni, na które możesz aplikować studiując twój kierunek. Ja znalazłam tam też wszystkie dokumenty wymagane w całym procesie rekrutacji. Jeśli takich informacji nie ma na stronie warto skontaktować z koordynatorem uczelnianym lub biurem wymiany międzynarodowej. Często w okresie przed rekrutacją na wydziałach organizowane są spotkania z koordynatorami i studentami, którzy już wrócili z wymian. Jeśli na twojej uczelni działa sekcja ESN Poland warto też odezwać się do nich- część członków również była na wyjeździe i może Ci pomóc.


Etap pierwszy- rekrutacja wydziałowa

W zależności od uczelni na tym poziomie wymagany będzie różny zestaw dokumentów. Już na tym etapie należy być zdecydowanym na konkretną uczelnie jednak mój wydział dopuszczał ewentualne zmiany w późniejszym terminie. W moim przypadku wymagane było  podanie o wyjazd na studia na konkretną zagraniczna uczelnię. Na podaniu znajdowała się potwierdzona informacja o średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów oraz moja znajomość języka obcego (certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu językowego lub zaświadczenie o uzyskanej średniej z języka ze studium języków obcych na uczelni). Wiem jednak, że na części uczelni wymagane były np. listy motywacyjne.
Po złożeniu dokumentów wszyscy kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne w języku, w którym będą studiować na uczelni zagranicznej. Pytania w trakcie takiej rozmowy są różne- zaczynając od bardzo ogólnych po te związane z kierunkiem studiów. Ja byłam pytana o moją motywację związana z wyjazdem a także zainteresowania i sposób spędzania wolnego czasu. Moja zaletą okazało się to, że mam miałam wtedy kontakt ze studentami zagranicznymi i to zostało w rozmowie pociągnięte przez prowadzącego.

Po etapie rozmów została ogłoszona wydziałowa lista rankingowa wszystkich kandydatów.

Etap drugi- rekrutacja uczelniana

Wszyscy studenci zakwalifikowani w ramach rekrutacji wydziałowej zostają zakwalifikowani na wyjazd na studia a w ramach rekrutacji na uczelni zostały przyznawane środki stypendialne. O stypendium można się starać z dwóch programów- standardowego stypendium w ramach środków związków z wyjazdem na studia oraz o wyższe  stypendium dla osób pobierających stypendia socjalne.  Informacje na temat stawek stypendium znajdziecie tutaj.
Informacje na temat przyznania stypendium otrzymuje się na wiosnę- w maju lub czerwcu niezależnie, na który semestr aplikujesz. Jeśli w pierwszej rekrutacji nie przyznano ci stypendium nie warto od razu rezygnować z wyjazdu, ponieważ do samego wyjazdu wiele może się zmienić, część osób, którym przyznano stypendium rezygnuje z wyjazdu a wtedy środki przechodzą na kolejna osobę na liście rezerwowej. Może się, więc zdarzyć, że miesiące przed wyjazdem otrzymasz informacje ze stypendium zostało ci jednak przyznane.


Na dziś to tyle a już niedługo więcej informacji na temat kolejnego etapu, czyli aplikacji na uczelnię partnerską.


 

Copyright © Modest Vagabond